Terug naar overzicht

Interim HR Consultant (03946)- VERVULD

Den Haag

De functie

Periode: februari t/m april 2023 | Omvang: ca. 2 dgn/wk

HRM-uitdagingen Ambulancezorg GGD Haaglanden

De afdeling HR vormt een spilfunctie bij veel uitdagingen. Denk aan het tekort aan 
personeel, het geluk van medewerkers, duurzame inzetbaarheid, doorvoeren van nieuwe 
wet- en regelgeving of employee experience. 

Dit is slechts greep uit de onderwerpen die op de agenda van onze HRM’ers staan.
Ambulancezorg GGD Haaglanden (AMBU GGD) wil haar mensen betrokken houden en 
ontwikkelen. We moeten wendbaar blijven door creatief en oplossingsgericht te kunnen 
zijn. Daarom zorg jij ervoor dat de samenwerking optimaal is en mensen betrokken 
blijven bij de missie. Jij bent de gatekeeper van de kernwaardes en de cultuur die AMBU 
GGD vormen. Je maakt onze kernwaarden tastbaar en stimuleert de ruim 150
medewerkers om deze in te bedden in hun dagelijkse werk. Je zorgt er voor dat AMBU 
GGD een open, ondernemende en warme cultuur behoudt.
Het HR team bestaat uit 2 collega’s. Je bouwt aan een hecht team en weet de HR 
dienstverlening te professionaliseren.

De bescheiden omvang van het team vraagt dat onderwerpen hands-on worden 
opgepakt. Je brengt binnen het team, op basis van in gezamenlijkheid bepaalde 
prioriteiten, de juiste balans aan in de tijd die besteed wordt aan strategische, tactische 
en operationele vraagstukken.

DE OPDRACHT
Ontwerp en implementeer – in lijn met onze missie, visie en meerjarenstrategie (zie 
bijlage) – een toekomstbestendige HR afdeling om onze meerjarenstrategie en 
onderliggende doelstellingen te behalen om zo de HR dienstverlening te verbeteren en het
ondersteunen van onze medewerkers.

De organisatie is volop in transitie, hier kun jij ook je bijdrage aan leveren. Wij zoeken in 
de HR consultant de verbinder tussen doelen en doen, tussen mens en organisatie, 
tussen manager en medewerker en tussen beleid en uitvoering. Met je praktische 
instelling willen we je een bijdrage laten leveren aan een toekomstbestendige 
organisatie AMBU GGD. Niet alleen door te helpen met de grote uitdagingen waar onze 
organisatie voor staat, maar ook door te helpen wanneer en waar het nodig is.
Als senior HR consultant draag je bij door het toepassen van deskundige kennis en 
ervaring op het gebied van HR-optimalisatie en innovatie, terwijl je tevens in staat bent 
om een (kleiner) project te overzien en te managen. Dagelijks werk je – binnen het team 
– actief samen de HR-collegae, waar je ook een rol speelt in het coachen en ontwikkelen 
van de collegae. Houd er rekening mee dat er meerdere rollen ten grondslag liggen aan 
deze vacature! Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand met een interesse, focus 
en/of profiel op verschillende gebieden, namelijk:
▪ HR Strategy & Service Delivery: het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van 
de HR strategie en/of HR operating model. Projecten zijn veelal gericht op het 
verbeteren van de HR functie, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de manier 
waarop HR services aan de medewerkers wordt geleverd (met daarbij een sterke 
focus op Employee Experience).
▪ Digital HR & Employee Experience: het definiëren van de digitale HR strategie en 
daarmee het digitaliseren van de HR functie – waarbij tegelijkertijd de employee 
experience wordt geoptimaliseerd. Projecten richten zich bijvoorbeeld op hoe we
kunnen innoveren op het gebied van HR technologie (w.o. AFAS), het definiëren van 
de lange termijn digitalisering roadmap.

LOPENDE UITDAGINGEN 
HR zaken (kwaliteit) die nog opgepakt moeten worden:
▪ Omvorming P&O naar HR
▪ Strategisch personeelsbeleid
▪ Jaarwerkplan (en begroting)

HR VERANTWOORDELIJKHEDEN
▪ Aanjager voor het opstellen, de ontwikkeling en succesvolle implementatie van de HR 
strategie, het HR beleid en organisatie-ontwikkeling;
▪ Strategische doelstellingen vertalen naar de dagelijkse operationele praktijk;
▪ Initiëren, opzetten en verder optimaliseren van vernieuwende programma's, 
waaronder binden, boeien en behouden van vakmensen;

WIE BEN JIJ EN WAT BRENG JE MEE?
Kort maar krachtig:
▪ Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk; je verplaatst je in de
organisatie, medewerker(s) en leidinggevende(n) en neemt dit mee in je advies.
▪ Ervaring met werken in projecten; in een leidende rol of als onderdeel van het 
project. Wat wij belangrijk vinden is dat je kan overzien wat er moet gebeuren en je 
de juiste mensen kan aanhaken. Hiermee creëer je draagvlak en bouw je relaties op 
met de juiste mensen.

Lees minder