Terug naar overzicht

Interim HR Business Partner (03945) – VERVULD

Haarlem

Procedure is afgerond

De functie

Interim HR Business Partner met Recruitment taken (03945)

 

 

De organisatie

ROM InWest maakt deel uit van ROM Nederland (vallend onder Mnisterie van Economische Zaken), een samenwerkingsverband van negen zelfstandige, lokale ontwikkelingsmaatschappijen, verdeeld over het hele land.

ROM InWest is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. De aanjagers van de lokale economie in de regio Noord-Holland.

 

ROM InWest werkt heel bewust voor het MKB dat druk met kansrijke innovaties in de weer is. Zij kunnen met een goede reden bij ons aankloppen voor meer financiële armslag, voor ondernemersadvies gestoeld op eerdere resultaten en voor betrokkenheid met gezond verstand. Als alles klopt aan een businessplan gaan ze met de ondernemer in gesprek over het verstrekken van een lening of aandelen. Als investeerder gaan ze nooit op de stoel van de ondernemer zitten, maar staan nadrukkelijk zij-aan-zij náást de ondernemer die lef en visie toont. Het gaat dus om financiering maar zeker niet alléén daarom. Direct en indirect draag je bij een ROM bij aan meer arbeidsplaatsen, leefbaarheid, reuring, gezondheid, de broodnodige transities en verbeterplannen waar de hele regio van meeprofiteert. Dat vertaalt zich allemaal in de ROM kerntaken investeren en innoveren.

 

ROM InWest kent een jonge, open cultuur. Een start-up setting, waar iedereen zich direct thuis voelt. ROM InWest is een prettige, nu nog kleine organisatie waar je echt het verschil kan maken. Ze willen impact maken als bedrijf en impact in de markt. Voor ondernemers kunnen ze een significante bijdrage leveren aan hun doelstellingen als het gaat om innovatieve, duurzame ontwikkelingen. De energietransitie is hier een hot topic. Als je bij ROM InWest komt werken heb je alle ruimte om samen deze maatschappelijke impact te maken. ROM InWest is nog volop aan het bouwen aan het team en het structureren van de organisatie.

 

De opdracht

 

Gezocht wordt een interim HR Business Partner met recruitment taken / focus. Voor taken zie bijgevoegd profiel:

 

Bedrijfsprofiel: ROM InWest

ROM InWest is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland. Wij maken deel uit van het landelijk netwerk aan ROM’s, gericht op het versterken van de economie en werkgelegenheid in de regio. In praktijk zijn wij het directe aanspreekpunt voor ondernemers met de vraag voor ondersteuning bij hun ambities voor groei en innovatie.

ROM InWest is in oktober 2021 opgericht, met nu 14 medewerkers in dienst en nog eens 12 in de flexibele schil; aldus omvang ca 25 fte. Allen zijn professionals, uiteenlopend van business developers, fondsmanagers en investment analisten tot support op het gebied van strategie en communicatie. ROM InWest is nog volop in ontwikkeling. De sfeer op kantoor is informeel en gezellig en we weten elkaar makkelijk te vinden in de samenwerking.

ROM InWest is gevestigd in de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem. De gevangenis is verbouwd tot een dynamische werklocatie waar we de beschikking hebben over diverse ruimtes om samen te werken of juist het focus-werk te doen dat nodig is. Wij bieden de mogelijkheid tot hybride werken, waarbij je een gedeelte van het werk vanuit huis kunt doen.

Voor meer info over het bedrijfsprofiel van ROM InWest, als de 9e regionale ontwikkelingsmaatschappij in Nederland, zie ook de resp. websites Homepage – ROM InWest en ROM's – De regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (rom-nederland.nl)

 

Mbt werving & selectie: flexibele schil én groei-ambities

Naast de wens om het grootste gedeelte van de flexibele schil om te zetten naar medewerkers op arbeidsovereenkomst met ROM InWest, hebben we groeiambities. Deze groeiambities zijn we voor 2023 in kaart aan het brengen. Zie hier de recruitment-uitdaging: naast autonome groei ook stap-voor-stap de flexibele schil omzetten naar medewerkers met een dienstverband met ROM InWest.

Wat ga je doen?
Recruitment: inrichten, ontwikkelen én uitvoeren

 • Recruitment-rol in de operatie, in samenwerking met de teamleiders van de teams Innoveren, Investeren, Strategie Stakeholdermanagement en Communicatie (SSC), en COL (Corona OverbruggingsLeningen);
 • Hands-ons support vanaf het opstellen van de profielschetsen, omzetten naar vacatureteksten, betrekken van de juiste searchbureaus, maken van afspraken daarmee, t/m begeleiding van de uitvoering van de selectie per profiel en per aan te stellen medewerker, inclusief de afronding daarvan in afspraken mbt arbeidsvoorwaarden en het voorbereiden van de onboarding;
 • Contacten opbouwen en onderhouden naar providers in de arbeidsmarkt;
 • Planning invullen en beheren van de prio’s in de vacatures, in overleg met de teamleiders;
 • Werving & selectie-proces bij ROM InWest: proces uitwerken, zichtbaar maken, kwaliteitsborging van leveranciers includeren, voorzien van ondersteunend materiaal tbv ontwikkeling en borging van kwaliteit uitvoering in praktijk door ROM InWest collega’s, voorzien van formats op onderdelen waar effectief in kwaliteitsborging;
 • Huidige systeem van wervingsupport (Homerun) evalueren; zonodig aanpassen en/of (voorstellen voor) vervangen door alternatief;
 • Opzet maken voor data-dashboard en inrichten daarvan met wervings-indicatoren;
 • Inzichtelijk maken van de financiële effecten ‘vaste’ versus ‘flexibele’ bezetting;
 • Support leveren aan de invulling van het landelijk Jong Talentenprogramma van de ROM’s in Nederland; een trainee-program dat binnenkort van start gaat.

Wat vragen wij?
Profiel van kandidaat:

 • Ervaren recruiter, HBO-WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met werving in de doelgroep van financiële dienstverlening en financiële specialisten op HBO en WO niveau is een pre;
 • 32 uur per week, hybride werken, kantoorlocatie in Haarlem;
 • Analytisch sterk, met goed gevoel en oog voor de essentiële en ROM InWest-ontwikkeling dienende competenties;
 • Snel kunnen schakelen in communicatie met diverse doelgroepen en betrokkenen, intern en extern, waaronder leveranciers van search-diensten;
 • Planmatig werken, heldere prioriteitstelling, met de nodige afstemming met betrokken partijen;
 • Je maakt deel uit van het team Bedrijfsvoering waarvan HR onderdeel is. Je schakelt in praktijk met de HR manager over de invulling van de rol.
Lees minder