Ward Bruininks

Ward Bruininks

Is een resultaatgerichte HR professional die vanuit zijn expertise graag bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Hij wilt weten hoe de business in elkaar zit en bekijkt het HR-vak vanuit een brede context, maatschappelijk maar zeker ook economisch. Als generalist zorgt Ward ervoor dat de juiste dingen gedaan worden. Ward is een netwerker en verbinder, is pragmatisch, creatief, en oplossingsgericht. Ward is een ondernemer binnen een onderneming.

Met zijn blogs probeert hij een brug te slaan tussen actuele gebeurtenissen, hoe wij hier als werkende mens in staan, en welke invloed dit eventueel heeft op de organisaties waar wij werkzaam zijn. Door het schrijven van blogs tracht hij zijn HR collega’s te prikkelen om anders naar hetzelfde te kijken. Niets is fout, maar kan wel verhelderend werken.