Werkgeluk roept verschillende reacties en associaties op bij mensen. ‘Het woord alleen al, wat een jeukwoord’, reageerde iemand geïrriteerd toen ik ernaar vroeg.

Wat is werkgeluk?
Een van de belangrijkste factoren van werkgeluk is het doen van betekenisvol werk; dat wat je doet bijdraagt aan iets dat een ander gelukkig maakt. Een hardnekkige misvatting is dat we denken dat je geluk bereikt door jezelf doelen te stellen en die te halen. Het effect van het halen van een diploma, een goed cijfer of een hoog salaris is veel minder groot dan we denken.

Gelukkig zijn kun je leren. Uit onderzoek blijkt dat je je eigen staat van geluk al met een paar simpele tips kunt veranderen. De meeste onderzoekers houden aan dat je 40 procent van je geluksniveau zelf kunt veranderen door gedragsaanpassingen. 50 procent van je levensgeluk is ingebouwd en 10 procent wordt bepaald door de omstandigheden waarin je verkeert: of je rijk bent bijvoorbeeld, of in een fijn land zoals Nederland woont.

Blij zijn met wat je hebt, vergt simpelweg een andere mindset. Ook al kan dat in het begin net zo geforceerd voelen als moeten sporten van jezelf, waarna je je ondanks je grote tegenzin wel steevast goed voelt.

Ruimte voor verbetering
We willen allemaal gelukkig zijn. Waarom dan niet op het werk? Werk maakt een groot deel uit van ons leven. We scoren significant lager in hoe gelukkig we ons voelen op het werk, vergeleken met hoe gelukkig we zijn in de rest van ons leven. Er is dus ruimte voor verbetering.

Tijdgeest
Zoals je weet, is een werkgelukdeskundige een officieel beroep. Een van de redenen waarom werkgeluk nu zo populair is, is omdat het goed bij de tijdgeest past. Tegenwoordig gaat het niet meer alleen over geld verdienen. Mensen denken na over waar ze écht gelukkig van worden. Het gaat steeds meer over wat mensen intrinsiek motiveert om naar het werk te gaan.

Organisaties hebben dat ook door. Als je ervoor zorgt dat werknemers kunnen floreren, omdat ze met plezier naar hun werk gaan, maak je als werkgever het verschil.

Geen luxegoed
Werkgeluk is iets waar in tijden van economische voorspoed vaak meer ruimte voor is, alsof het een soort luxegoed is. Dat is niet waar. Het hoeft ook helemaal geen extra geld te kosten. Als je aan werkgeluk gaat werken, is het niet zo dat je als organisatie minder resultaten hebt. Sterker nog, bedrijven gaan beter presteren.

Er was altijd al wetenschappelijk bewijs en door recente onderzoeken is dit nog eens extra onderstreept. Als je weet dat mensen beter presteren als ze gelukkig zijn op hun werk, is het zonde om daar minder aandacht aan te besteden als het economisch slechter gaat.

Een belangrijke vraag is dus: focus jij je op datgene wat je het liefste doet of zou willen doen?