Het psychologisch kapitaal en de daarbij behorende persoonlijkheidskenmerken verschillen tussen generaties en zijn van invloed op de werknemers die actief zijn op de arbeidsmarkt. Zo staat generatie X bekend als de generatie die een hoge ambitie heeft om meer te bereiken dan de babyboomers, verder zijn ze onafhankelijker, autonomer en zelfstandiger. Generatie Y daarentegen wordt gezien als een groep die graag collectief werkt, verscheidenheid accepteert, optimistisch is en zich goed kan aanpassen aan veranderingen. Voor generatie Z is het nog te vroeg om te zeggen hoe deze generatie zich gaat ontwikkelen, maar social media en online communicatie gaan hierin zeker een belangrijke rol spelen.

De verschillen in psychologisch kapitaal ga ik onderzoeken voor mijn afstudeerscriptie. Hierbij kijk ik naar de verschillen tussen generatie X en Y en welke gevolgen deze hebben op werktevredenheid en de mate van commitment naar de organisatie toe.

Het meeste onderzoek over verschillen tussen generaties is gedaan met betrekking tot verschillen in persoonlijke kenmerken. Bij de vorming van persoonlijkheid speelt zowel de biologie als de ervaringen in de jeugd een rol. Dit houdt in dat de persoonlijkheid tussen generaties verschilt, aangezien ze andere sociaal-culturele ervaringen hebben meegemaakt in de jaren die hen uiteindelijk gevormd hebben. Er ontstaan op deze manier collectieve persoonlijkheidskenmerken per generatie.

Om de persoonlijkheidsverschillen te meten maar ik gebruik van het Psychologisch Kapitaal (oftewel Psychological Capital, afgekort PsyCap). PsyCap wordt aangeduid als een positieve psychologische staat van ontwikkeling die wordt beïnvloed door 4 begrippen. Ten eerste zelfvertrouwen, en dan specifiek het zelfvertrouwen om lastige of uitdagende taken op de werkvloer succesvol af te ronden. Ten tweede speelt optimisme een rol. Een positief beeld hebben over kansen en taken die nu spelen, maar ook in de toekomst, is van invloed op werkgedrag. Ten derde is er de component hoop. Hiermee wordt de kracht bedoeld die men heeft om doelen te behalen, maar ook de capaciteiten hebben om de huidige koers te veranderen om toekomstige doelen te behalen. Tot slot is veerkracht van belang. Dit betekent in hoeverre je terug kan veren na een teleurstelling of tegenslag, waardoor je uiteindelijk toch succesvol uit de situatie komt.

Ben jij een HR Professional tussen de 20 en 54 jaar oud? En werk je momenteel minimaal 24 uur per week? Ik wil je dan van harte uitnodigen om deze vragenlijst in te vullen en mij te helpen met afstuderen. De vragenlijst is te openen door hier te klikken. Mochten er nog vragen zijn over het onderzoek dan wil ik deze graag beantwoorden, ik ben te bereiken via iris@popartner.nl. Later dit jaar zal ik de algemene resultaten met jullie delen!