In samenwerking met P&O Partner begeleid ik HR-professionals tijdens zogenaamde Pitstop sessies. Deze sessies staan in het teken van reflectie op jezelf en je persoonlijke effectiviteit. Als HR professional wordt er namelijk veel van je gevraagd en verlangd. Zo moet je je organisatie en sector kennen en begrijpen, anderen inspireren om optimaal te presteren, omgaan met problemen en deze oplossen door het nemen van moeilijke beslissingen en handelen vanuit integriteit en karakter. En dat allemaal in een setting van continue verandering met human recourses, of beter gezegd met human beings.
Steeds belangrijker wordt het voor de HR-professional om meer belangstelling te ontwikkelen voor de onbewuste aansturing van mensen, de human beings. De mens als being is namelijk meer dan zijn gedrag alleen. De belangrijkste taak voor een HR-professional is om de beings goed te ondersteunen, te begeleiden en te faciliteren bij veranderingen, waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid van ieder individu centraal staan.
Een mooie en uitdagende verantwoordelijkheid dus voor de HRM’er!

Om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden, zal HR als nooit tevoren mensen in organisaties stimuleren om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen immers gelukkiger en organisaties succesvoller. En een betere wereld – mensen en organisaties – begint bij HR zelf. Als HR-professional is het dan ook belangrijk stil te staan bij de eigen reflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid. In managementtaal ook wel genoemd de cirkel van verandering: het proces van bewustwording met als doel je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en daar volledige verantwoordelijkheid voor te nemen.
Veel mensen – en vooral HRM’ers – denken al veel aan zelfreflectie te doen. En op cognitief vlak is dat ook zo. Maar op onbewust niveau blijkt dit toch vaak minder waar. Hier gaat het namelijk om reflectie op ons innerlijke, onbewuste handelen. Je gaat als het ware van ‘double loop learning’ naar ‘tripple loop learning’. Deze vorm van reflectie geeft herkenning aan datgene dat ons aanstuurt vanuit aangeleerde (werk- en organisatie)patronen. Hier gaat het niet meer om wat je van jezelf weet vanuit je ervaring of je cognitie, maar wat je niet meer weet van jezelf, maar wat wel een hoge impact heeft op je handelen in het hier en nu.
Het vereist dus een andere manier van denken en kijken, omdat we telkens de gehele mens – bewust én onbewust – beschouwen.
Dan krijgt reflectie, bewustwording en beslisruimte een andere betekenis. Deze nieuwe inzichten stellen je in staat objectiever te beslissen en geven verantwoordelijkheid een diepere en rijkere lading.

Stap-Verder organiseert in samenwerking met P&O-partner regelmatig zogenaamde Pitstop-momenten voor HR-professionals die een laag dieper willen gaan. Als HR-professional werk je samen en in verbinding met anderen om de doelen en ambities van je organisatie waar te maken. Het spreekt voor zich dat je inhoudelijk sterk bent en je vak verstaat. Maar wat nog belangrijker is, is de wijze waarop jij je vak
uitdraagt en partner in business bent. Inhoud, vorm én houding bepalen jouw effectiviteit en succes. Daar draait het om tijdens onze Pitstop, vernieuwend en – zoals gezegd – verdiepend.