Middenmanagers zijn cruciaal voor het functioneren van de organisatie.

Ik neem je graag mee in de volgende redenering. Laten we ervan uitgaan dat de middenmanager in zijn beoordeling een ruime voldoende scoort en bijvoorbeeld voor 65% functioneert. Laten we vervolgens aannemen dat de medewerkers die door deze manager worden aangestuurd dan 15 tot 20% minder effectief zijn doordat de aansturing niet optimaal is. Met wat creatief rekenwerk zou je dan kunnen zeggen dat, als deze manager 5 of 6 mensen aanstuurt er in totaal 1 van die 5 of 6 medewerkers helemaal niet de gewenste output heeft.

Dus: als een manager redelijk functioneert loop je bij een aansturing van gemiddeld 5 mensen al een faalkostenrisico van 1,35 fte (één fte medewerker en 0,35 fte middenmanager)!.

Nu is dit een eenvoudig en hypothetisch voorbeeld, want het effect op het product, de kwaliteit of de klant hebben we dan nog niet meegenomen.

Er zijn kengetallen bekend waaruit blijkt dat een ineffectieve middenmanager naast zijn eigen salariskosten per jaar ca € 120.000,00 ''kost''. Dan laten we meer langere termijn zaken als een oplopend ziekteverzuim, toename van klachten, minder initiatieven van medewerkers , stagnerende ontwikkeling van medewerkers en een mopperende afdeling nog buiten beschouwing!

Daarom maakt Quiris werk van het middenmanagement. Met onze leergangen voor het middenmanagement en het eerste leidinggevend niveau in productie streven wij ernaar managers, chefs en voormannen competenter en effectiever te maken. Met veel praktijkvoorbeelden in een training met een hoog ''aan de slag'' en doegehalte!

drs Annemarie Couwenberg Registerpsycholoog NIP/A&O
Adjunct Directeur

www.quiris.nl
0318-551418

15-12-17
1415 Bekeken

Blogger

Annemarie Couwenberg

“Ik geloof er echt in dat gedrag de sleutel tot verandering is. Met relatief geringe gedragsaanpassingen boeken mensen al gauw vooruitgang in effectiviteit. Dat werkt motiverend: ‘kleine moeite, groot plezier’.

Om je in de intensiteit en de hectiek van onze informatiemaatschappij adequaat staande te houden, zijn communiceren, samenwerken, leidinggeven, conflicthanteren et cetera belangrijker dan ooit. Het geeft mij veel voldoening om daar, in groepen of individueel, met mensen mee aan de slag te gaan. Ze een spiegel voor te houden en ze inzicht te verschaffen in hun eigen gedrag en het effect daarvan. Vrijwel alles wat ter tafel komt kan mij daarbij behulpzaam zijn; ik heb een alerte en slagvaardige manier van werken.

Dat doe ik bij voorkeur binnen een middelgroot bureau als Quiris, omdat je dan meer mogelijkheden hebt om een grotere groep mensen in beweging te krijgen of dat op een substantieel niveau binnen een organisatie te doen.
‘In beweging zijn’ kenmerkt mij als persoon, letterlijk en figuurlijk. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen; ik heb veel energie en zet graag een stap vooruit.”

Annemarie Couwenberg http://www.quiris.nl/waarom-quiris/wie-zijn-wij/annemarie-couwenberg/
Quiris Adviesgroep http://www.quiris.nl/

Deel deze post