Vorige week trakteerde Ixly – een bedrijf dat psychologische tests en online tools maakt – op een seminar over duurzame inzetbaarheid (DI). In de uitnodiging werd gerept over een ‘proactieve psychologische aanpak’. En die term triggerde mij. Want laten we eerlijk zijn, duurzame inzetbaarheid is héél belangrijk en zowel HR-professionals als medewerkers weten dat het bovenaan hun agenda zou moeten staan maar tegelijkertijd hoor ik toch regelmatig gezucht en gesteun als het onderwerp ter berde wordt gebracht.

En ik snap die houding helemaal als ik de projectleiders van ‘Lekker Vitaal’ hoor praten. In hun zorginstelling moedigen collega’s elkaar in filmpjes aan om eens wat vaker de trap te nemen. Héél leuk, maar om nou te spreken van een proactieve psychologische aanpak… Gaat het bij DI niet om véél meer dan vitaliteit?

Gelukkig staat ook Aart Bontekoning geprogrammeerd, onze Nederlandse goeroe op het gebied van generatiediversiteit op de werkvloer. Zijn pleidooi voor het benutten van grijsheid en wijsheid in organisaties en generaties bewust samen te laten doen wat hen de meeste werkenergie oplevert, is een verademing in DI-land! Bontekoning stelt dat de toekomst van het enorme aantal vergrijzende organisaties in ons land afhankelijk is van de jeugdigheid van álle generaties. En dus zouden jong en oud veel meer moeten worden samengebracht. Om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. “Als je van elkaar weet waar je sterke en zwakke punten liggen, kun je daar ook rekening mee houden”, aldus de onderzoeker. En daar hebben alle partijen baat bij, niet in de laatste plaats de organisatie zelf.

Volgens Bontekoning zit een cultuurverandering in de interactie tussen mensen. Die verbinding is cruciaal en kan alleen ontstaan als alle leden van een team of alle medewerkers in een organisatie open, eerlijk, respectvol en energiek zijn. Jongeren zijn er vandaag de dag totaal niet op voorbereid dat zij na hun studie in verouderde organisaties terechtkomen. En dat terwijl zij juist uitermate gevoelig zijn voor cultuurpatronen die over hun houdbaarheidsdatum heen zijn. Wanneer zij daarin moeten acteren, kost dat hen bakken vol energie. Met alle gevolgen van dien. Zou dat een verklaring zijn voor het feit dat zoveel jonge mensen met een burnout thuis zitten?

Bontekoning suggereert een oplossing: “Zoek het in het werk waar je energie van krijgt. En ga met z’n allen gezond je grenzen over!”

Meer lezen? www.aartbontekoning.com

Simone Lensink
Hoofdredacteur Personeelbeleid