Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan voordat een werkgever een recherchebureau mag inschakelen. Wat die voorwaarden zijn, leest u hier.

Het gebeurt wel eens dat een werknemer zich ziek heeft gemeld, maar de werkgever vermoedens heeft dat deze werknemer wel aan het bijklussen is, of andere activiteiten uitvoert die niet passen bij zo’n ziekmelding. Het gaat dan vooral om werknemers die fysieke klachten zouden hebben waardoor ze hun werk niet kunnen doen. De werkgever bedenkt dan vaak om zelf een paar keer langs het huis van de werknemer te (laten) rijden en wanneer dat niet tot resultaat leidt, om een recherchebureau ‘erop te zetten’. Maar mag dat eigenlijk wel?

Niet altijd. Het recht op privacy van de werknemer is in het geding. De werkgever moet daarom goede redenen hebben om daar een inbreuk op te maken. Dat betekent dat er in ieder geval concrete verdenkingen moeten zijn van ernstige overtredingen door de werknemer. Afgaan op geruchten of anonieme meldingen is waarschijnlijk niet voldoende. Ook moet het onderzoek ‘proportioneel’ zijn, dus niet te ver ingrijpen in de privacy van de werknemer. Dagenlang de werknemer observeren, camera’s plaatsen, etc. zal al snel te ver gaan. Kortstondig vanaf de openbare weg de werknemer controleren zal eerder toelaatbaar zijn.

Dat het belangrijk is om niet te snel naar dit paardenmiddel te grijpen, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg 5 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6772. In deze zaak werd aan een werknemer een billijke vergoeding van € 55.000,- bruto toegekend, waarvan maar liefst € 25.000,- immateriële schadevergoeding (‘smartegeld’). Er was wel meer mis gegaan, maar de rechter benoemde expliciet dat het te vroeg inschakelen van een recherchebureau in ernstig mate aan de werkgever werd aangerekend.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.