De kosten voor flexibel en tijdelijk personeel stijgen
Op dinsdag 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Het kabinet wil met deze maatregelen de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen verminderen. Zodat flexibel werk wordt gebruikt als de aard van het werk daarom vraagt en niet omdat het hoofdzakelijk een kostenvoordeel oplevert. Eind deze maand stemt de Eerste Kamer over deze wet. Als de wet wordt ingevoerd en ingaat per 1 januari 2020, heeft dit behoorlijke financiële- en organisatorische consequenties voor werkgevers in Nederland.

De huidige wetgeving past eigenlijk niemand
Zowel werknemers als werkgevers hebben aangegeven dat sommige van de huidige wet- en regelgeving een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staat. Er zijn veel verschillende manieren en meningen om naar de arbeidsmarkt te kijken en hoe dit opgelost kan worden. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen en flexwerk mogelijk blijft daar waar het nodig is.

De belangrijkste maatregelen uit de WAB op een rij:

  • Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar.
  • Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel (of tijdelijk) contract, dan voor werknemers met een vast contract. Dit betekent dat niet alleen het ingeleende personeel duurder wordt, maar ook het eigen personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
  • Er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. Hierdoor kan een werkgever verschillende ontslagredenen met elkaar combineren in een ontbindingsverzoek.
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn.
  • Er komen strengere regels voor de beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.
  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vereiste dat zij hiervoor minimaal twee jaar in dienst moeten zijn, vervalt. De transitievergoeding wordt daarnaast lager bij lange dienstverbanden.

Bereid je vast voor op de kostenstijging
Er is de nodige commotie rondom de nieuwe plannen. Het wordt onder andere een aanval genoemd op flexibele arbeid. Uitzenden en payroll worden onevenredig duurder. Terwijl de arbeidsmarkt krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband geperst wordt, wat niet meer past bij deze tijd.

Aan de slag
Op dit moment is nog niet alles helder, maar wel is duidelijk dat je er als organisatie mee aan de slag moet. Flexwerkers en medewerkers met tijdelijke contracten of met oproepcontracten worden straks fors duurder. Als je nu op tijd samen met de lijn, inkoop en finance gaat nadenken, wat voor menselijke capaciteit je nodig hebt en hoe je het werk kan gaan organiseren, hoef je straks geen noodsprongen te maken.