Door Hanne van Heloma Lugt, Partner bij P&O Partner.

P&O Partner is al jaren een betrouwbare partner in het bemiddelen van HR Executives. Regelmatig interviewen wij geplaatste HR Directeuren om andere HR-professionals te inspireren over bijzondere organisaties en uitdagende HR-thema’s vanuit het perspectief van een HR Directeur.

We spreken met Heleen Cosijn, Hoofd HR bij stichting BOOR sinds een paar maanden. Stichting BOOR verzorgt het openbaar en speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal bieden zo'n 75 scholen, aan ruim 30.000 leerlingen onderwijs. Dat doen ze met zo'n 3.800 collega's.

Allereerst Heleen, hoe gaat het met je?

“Nou, ik ben pas net een paar maanden in dienst en er ligt veel op mijn bord. Dat komt doordat BOOR een complexe organisatie is, met een groot volume en een flink HR-team. De complexiteit ligt in het feit dat we in Rotterdam alle sectoren bedienen binnen het onderwijs voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. En die sectoren hebben allemaal hun eigen cultuur en inrichting. Zij zijn onderling heel verschillend. Kortom, er is genoeg werk aan de winkel en daar houd ik van!

Er is nog veel in opbouw op de HR-afdeling van BOOR. Het is nog maar een jaar of zeven geleden dat BOOR zelf de administratieve diensten is gaan uitvoeren. Daarvoor werd dit door een externe dienstverlener gedaan. De afdeling is daardoor in korte tijd snel gegroeid. Je kunt je voorstellen dat het hier en daar knelt. Dat zie je in de formatie, processen lopen nog niet overal soepel en systemen werken niet altijd optimaal. Tegelijk is de ambitie hoog: we willen grote stappen gaan zetten de komende periode. Omdat er aan alle facetten uitdagingen zitten, gaat dit stap voor stap. Ik ben een bouwer en dat vind ik ook zo mooi aan het HR-vak: alles binnen HR grijpt in elkaar. Iedereen heeft binnen HR zijn eigen verantwoordelijkheden, maar heeft vakmatig met elkaar te maken. Je hebt elkaar nodig en doet het samen.”

Volgens mij ben je op een snel rijdende trein gestapt die stichting BOOR heet. Hoe was jouw start in deze organisatie?

“Die rijdende trein merk ik inderdaad iedere dag. Hoe dat voelt? Elke dag ontdek ik nog nieuwe dingen. Als nieuweling kan ik mij over zaken verbazen, en die verwondering wil ik graag nog even vasthouden. Als ik dan even de olifant in de porseleinkast ben, dan is dat prima. In principe geldt voor mij, als keuzes gemaakt zijn in het verleden op basis van goede overwegingen, dan kan ik me daar prima aan conformeren. Dan kan de trein gewoon met dezelfde snelheid verder rijden.”

Stichting BOOR vraagt van jou leiderschap dat een centrale rol speelt in de organisatie. Kun je vertellen wat dat voor jou inhoudt?

“Dat klopt. De organisatie is hard gegroeid, er was verloop en er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Het HR-team is dus ook veranderd. Leiderschap binnen HR neem ik heel serieus. Ik wil aandacht hebben voor alle mensen op mijn afdeling. In het leiderschap richting de organisatie heb ik een andere rol. Ik laat de organisatie zien waar we mee bezig zijn en dat we vooruitgang boeken. Ik vertel vooral dat verhaal, zodat ze inzicht krijgen in wat we allemaal doen. En dat we samen stappen vooruit zetten.

Leiderschap als thema staat binnen BOOR nadrukkelijk op de agenda. Daar is veel behoefte aan, binnen alle verschillende sectoren. Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs zitten in een andere fase wat betreft leiderschap en hebben andere behoeftes wat betreft de invulling van een leiderschapsprogramma. Daar moest ik wel aan wennen. Ik kom uit een sector waar HR richting geeft vanuit een centraal punt met een gedeelde behoefte. Die vanzelfsprekendheid dat je HR-services vanuit een centraal punt aan de lijn aanbiedt, is hier niet. Er zal altijd deels maatwerk nodig zijn, want de sectoren verschillen onderling. We zijn wel steeds op zoek naar de gedeelde uitgangspunten, en dat doen we ook met elkaar, de afdeling én de organisatie.”

Welke strategische doelstellingen en uitdagingen zie je voor HR de komende periode?
“De HR-afdeling en dienstverlening op orde krijgen is mijn eerste doelstelling. Meer strategische doelstellingen liggen op het gebied van leiderschapspontwikkeling en talentmanagement. Dat laatste thema zie ik graag systematischer en structureler in de jaarcyclus. Het instrumentarium daarvoor is in ontwikkeling, we willen meer met formats gaan werken. Daarnaast is arbeidsmarktcommunicatie een belangrijke doelstelling: we willen ons gezicht in de markt versterken. Ons recruitment heeft versterking nodig.

Ik ben het MT HR aan het vormen om structuur te brengen en te fungeren als een thuisbasis voor mijzelf en de teamleiders waar we kunnen sparren en elkaar verder kunnen helpen.

Een persoonlijke doelstelling is dat ik ook de stad Rotterdam beter leer kennen en daar een connectie mee opbouw. Het is heel bijzonder om voor een specifieke regio te werken: één grote stad. Het leuke van in het onderwijs werken, en dat vond ik ook al bij de Hogeschool in mijn vorige baan, is dat je een bijdrage levert aan zo’n fundamentele behoefte van de maatschappij: onderwijs. Alle kinderen en jongeren in Rotterdam moeten naar school en moeten goed onderwijs krijgen.”

Wat inspireert jou bij stichting BOOR, wat is jouw drijfveer?
“Ik wil het gevoel hebben dat ik bijdraag aan iets van waarde. Iedereen die in de onderwijssector werkt, doet dat omdat zij goed onderwijs voor kinderen willen bieden. Dat inspireert mij.
Mijn drijfveer in mijn functie is om een team onder mijn hoede te hebben dat ik kan leiden en ontwikkelen, dat geeft mij heel veel werkplezier. Ik wil de potentie uit het team halen en met elkaar stappen zetten.”

Welke tip wil je meegeven aan HR-collega’s?
“Deze is niet alleen voor HR: goed voorbeeld doet goed volgen. Draag uit en voer uit wat je belangrijk vindt. Realiseer je dat jij daar een rol in hebt. Laat zien wat je bedoelt, walk the talk. Ik geloof erg in rolmodellen die het goede voorbeeld geven.

Daarnaast, bijna alles wat je doet als HR Directeur, bijna alle issues die je tegenkomt, raken aan de thema’s Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Deze drie V’s helpen mij enorm als moreel kompas en ik probeer ze uit te dragen in mijn eigen leiderschap, naar de HR-collega’s en naar de hele organisatie.”