Ik zit er helemaal klaar voor achter de laptop en bel in via Zoom om Kitty Althof, directeur HRM bij Zorg van de Zaak Netwerk, te interviewen over haar nieuwe rol. Kitty is afgelopen juni voor haar nieuwe werkgever aan de slag gegaan, middenin coronatijd. We starten het gesprek en Kitty zit er ontspannen bij in haar studeerkamer thuis. Achter haar een grote boekenkast, ze is casual gekleed en haar blonde lange haren in een losse staart samengebonden. Ze steekt meteen van wal, is open, persoonlijk en direct in haar communicatie. Ze praat met veel gebaren en neemt geen blad voor de mond.

 

Jouw sollicitatietraject was tijdens de lockdown (april) en je bent kort daarna middenin coronatijd gestart in een uitdagende nieuwe baan als directeur HRM. Hoe was dat voor jou?

“Daar heb ik wel even bij stil gestaan. Wil ik in deze tijd wel een nieuwe baan? Hoe ga je starten op zo’n functie in een nieuw bedrijf tijdens corona? Ik had voor mezelf in ieder geval bepaald dat ik voor wat betreft de sollicitatieprocedure minimaal één face-to-face gesprek wilde hebben om beter aan te kunnen voelen of ik bij de baan zou passen.
P&O Partner kende ik al langer en na een uitgebreid Zoom-gesprek ben ik voorgesteld als kandidaat voor de functie van directeur HRM Zorg van de Zaak Netwerk. Het eerste gesprek was ook via Zoom. Maar het tweede gesprek kon gelukkig face-to-face. Op 1,5 meter afstand en keurig zonder handen te schudden.

Starten in coronatijd vond ik lastig! De eerste dag ben ik wel naar kantoor gegaan. Je moet toch zaken als een laptop ophalen en deze aan de praat zien te krijgen. Gelukkig waren er op de eerste werkdag wel een paar mensen uit mijn nieuwe team op kantoor. Ze hebben mij verwelkomt met een bos bloemen en wat lekkers.  Maar uiteraard allemaal op gepaste afstand en dat blijft toch even raar.

Daarna verliepen de meeste kennismakingsgesprekken via videobellen, waardoor het informele kennismaken vrijwel geen rol speelt. Dat maakt dat de inwerkperiode veel gerichter is. Omdat je geen ‘praatje pot’ kunt maken met mensen die je tegen komt. Hoewel dat goed ging, zal ik toch blij zijn als de coronaperiode erop zit, want je loopt op deze manier toch ook wat mis. Even binnenlopen om af te stemmen en spelenderwijs te leren in de randgebieden is er nu niet bij. En dat maakt het voor mij minder leuk. Het sfeerproeven raak je ook kwijt. Tegelijkertijd merk ik nu, 5 maanden later, dat veel ook wel kan. Je kunt ook via Zoom en telefoon met mensen een band opbouwen en samen dingen voor elkaar krijgen. Gelukkig worden we door Zorg van de Zaak Netwerk ook goed gefaciliteerd om thuis te werken. Af en toe ga ik heel even naar kantoor, waardoor ik wel een band met het bedrijf kan opbouwen.”

Zorg van de Zaak Netwerk vraagt van jou een HR-leiderschapspositie in te vullen die een centrale rol speelt in de dynamische en ambitieuze fase waarin de organisatie zit. Kun je vertellen wat deze dynamische fase inhoudt?

“De transitie waarin het netwerk zit, is een logische volgende stap in een organisatie die groeiende is. De afgelopen periode waren er veel overnames die tot uitbreiding van het netwerk hebben geleid en dat brengt een bepaalde focus met zich mee. Nu staat er een zorgnetwerk waar we met zijn allen aan willen bouwen. Marius [Marius Touwen, eigenaar van Zorg van de Zaak, red] is met pensioen gegaan, er zit een nieuwe netwerkdirectie en er is dus ook een nieuwe fase aangebroken: een momentum om door te pakken. Zorg van de Zaak Netwerk is een unieke organisatie met veel disciplines in één netwerk, dàt vormgeven en profileren is een bijzondere opdracht. En juist deze ‘bouwopdracht’ trok mij zeer aan in deze nieuwe baan. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.”

Welke strategische doelstellingen zie je voor HRM tijdens deze transitie periode?

“Door de verschillende overnames was HR meer reactief en gericht op de onderwerpen die nu eenmaal bij overnames horen. Het is nu tijd om door te stappen naar een proactief HR gericht op ontwikkeling van de organisatie. Ik heb een hekel aan het woord ‘business-partner’, maar ik wil écht dat HR samen met de business gaat werken aan de ontwikkelingen. Ik geloof dat HR samen met de business aan de lat staat voor de dingen die gedaan moeten worden en de resultaten die worden bereikt. Daar doe je het voor, met elkaar. Daarom vind ik ‘HR business-partner’ ook een raar fenomeen, want voor mij is dat per definitie onze rol als ondersteunende discipline.

Het werken aan ontwikkeling geldt overigens niet alleen voor onze dienstverlening, maar ook voor onszelf als HR- team. Deze transitiefase is een mooie beweging om als HR hieraan mee te werken. En we krijgen daar gelukkig ook alle ruimte voor. We kunnen dus als discipline meegroeien met de organisatie.”

Hoe zie jij vanuit jouw rol als directeur HRM innovatie vanuit HR binnen Zorg van de Zaak Netwerk? 

“Ik heb twee belangrijke doelen bij HR. Allereerst HR echt samen ‘in de loopgraven’ met de business te laten werken. Daarnaast mijn persoonlijke stokpaardje: het ontwikkelen van Human Resources naar Human Connection. Uiteindelijk draait alles om mensen en de interacties tussen mensen. Een bedrijf is een samenspel van mensen. Bij het fenomeen Human Resources denken we nog aan een maakbare wereld waarin we mensen in een model of Excel-sheet kunnen proppen. Maar dat kan helemaal niet. De werkelijkheid is veel genuanceerder dan dat en bovendien continu in beweging. Veel is afhankelijk van de context en de tijd. We moeten meer aandacht hebben voor de dieperliggende dynamiek van de menselijke relaties. Bovendien vormen alle medewerkers van een bedrijf juist het bedrijf. De medewerker is geen klant die je een employee journey moet geven. Er zou geen polarisatie moeten zijn tussen management en medewerkers. We moeten het samen doen. We staan samen voor dezelfde opdracht. We willen als bedrijf goed voor onze mensen zorgen. Maar daarin schuilt ook een gevaar. Want als je niet oppast kom je in een ‘vader-kind’ relatie terecht. Ik zou meer naar een volwassen werkrelatie willen groeien. Waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Zo zie ik het niet als mijn taak om de collega’s uit mijn team te motiveren. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin zij zichzelf kunnen motiveren. Uiteindelijk is met elkaar werken veel leuker dan alleen en hebben we elkaar allemaal nodig. Dat is een belangrijke pijler van de transitie waarvoor we staan.”

Je bent nu 5 maanden aan boord, waar ben je het meest trots op als je terug kijkt?

“Trots is geen woord dat ik snel zal gebruiken, dat klinkt in mijn oren toch een beetje ‘vader-kind’ achtig. Maar ik word wel heel erg blij van mijn team. Een team is voor mij heel belangrijk, ik wil het niet alleen doen. Mijn fijne welkom en het vertrouwen dat ze me geven om het samen aan te pakken en er samen voor te gaan. Dat maakt mij blij.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?

“Wat niet?” zegt Kitty grappend. “Natuurlijk de krapte op de markt voor bijvoorbeeld de bedrijfsartsen. Maar daarnaast ook de vraag hoe we het proces van arbodienstverlening anders kunnen vormgeven, zodat het beter aansluit bij de huidige tijd. De Wet Verbetering Poortwachter heeft immers ook een aantal beperkingen in zich. Is er een nieuwe vorm mogelijk? Er zijn veel momenten in een mensenleven waarin het even niet zo lekker gaat. Impactvolle momenten waarop de mogelijkheid om te participeren in werk en maatschappij in gevaar komt. Wij willen en kunnen als Zorg van de Zaak Netwerk helpen bij deze impactvolle momenten. Daarbij gaat het niet langer en alleen maar over behandeling en herstel van klachten. Maar ook en vooral om het vergroten van het aanpassingsvermogen en de eigen regie bij het hanteren van die impactvolle momenten. Dat als netwerk vormgeven met elkaar is een mooie en grote uitdaging.

Mijn persoonlijke uitdaging zit erin om de organisatie te helpen om te structureren en te reflecteren.  Reflectie is belangrijk: waarom doen we wat we doen en sluit het aan bij wie we willen zijn? En structuur gaat ons helpen om keuzes te maken, zaken af te maken en duurzaam te borgen. “

Wat inspireert jou bij Zorg van de Zaak Netwerk? Wat is jouw drijfveer?

“De mogelijkheid om waarde toe te voegen. Er is veel te doen en wat je doet voegt ook waarde toe. Ik vind het altijd fijn als mensen blij zijn dat je er bent. Dat gevoel van welkom is voor mij belangrijk.

Ook de visie van Zorg van de Zaak Netwerk over ‘impactvolle momenten in iemands leven’ vind ik heel inspirerend. Ik kom uit de aannemerij en dan gaat het over stoplichten, koperkabels, leidingen en techniek. En hoewel ik altijd met erg veel plezier in de aannemerij heb gewerkt staat techniek als product verder van mij af. Het product van Zorg van de Zaak Netwerk staat dichter bij mij als persoon.”

Welke tip wil je meegeven aan HR collega’s? 

Na een moment van stilte en goed nadenken vervolgt ze: “Tja….. ik schijn vaak te zeggen: ‘Heb liefde voor de imperfecties’. In een organisatie is niet alles leuk en niemand is volmaakt. Soms worden er zaken besloten of gedaan die je zelf anders zou hebben gedaan. Je kunt je daar tegen blijven verzetten. Maar het leven is niet volmaakt en met ‘liefde voor de imperfecties’ maak je het jezelf wel een stuk makkelijker.

Als HR sta je klaar voor anderen. Altijd. Wij zien veel en we weten veel. Maar soms hebben we het zelf ook even moeilijk. Dat is niet erg. Met liefde voor de imperfecties kunnen we daar mee om leren gaan. Onze belangrijkste toegevoegde waarde als HR in een organisatie is niet de regeltjes die we opstellen en uitvoeren. We kunnen enorm veel waarde toevoegen door te acteren als lijm in de organisatie. Door de gedachte van Human Connection te leven en uit te dragen. Kennis kun je inkopen. Het is het belangrijkste dat jíj er op de cruciale momenten bent voor de organisatie." Met en voor elkaar, met Zorg van de Zaak!