Digitale transformatie gaat over het totaal van veranderingen die organisaties (en de mensen daarin) moeten doormaken om in de huidige markt relevant te blijven. De markt eist kwaliteit, service, snelheid en efficiency.

De primaire driver om achter de digitale transformatie aan te gaan is de toenemende digitalisering. Deze ontwikkeling biedt kansen en mogelijkheden, maar ook bedreigingen en verwachtingen. Met de verschuiving naar online is er meer transparantie, meer direct contact.

Dit betekent een shift in focus. En het moet sneller, want de klant klikt zo door naar de volgende. Alle kennis ligt op straat, ook het aanbod van de concurrent. Dus je moet wendbaar zijn om snel te kunnen schakelen. En efficiënt werken om de kosten binnen de perken te houden.

Maar alles heeft invloed op alles. Je kunt niet een ding veranderen en verwachten dat al het andere gelijk blijft. Het moet integraal.

Wat betekent dit voor organisaties?

Organisaties stellen zichzelf twee vragen. Ten eerste: is mijn businessmodel nog wel het juiste businessmodel? Breng ik mijn producten nog wel op de juiste manier naar de markt? Of zelfs: zijn mijn producten nog wel de juiste producten voor de huidige markt?
De tweede vraag is of zij de snelheid van veranderen aankunnen.

Inzet van moderne digitale middelen en wendbare processen, waarbij de klant centraal staat tijdens de gehele customer journey, kunnen helpen een waardevolle bijdrage te leveren.
Middelen, structuren en processen, maar ook vaste handelingen (rituelen) zoals meetings, stand-ups en rapportages zijn essentieel voor een succesvolle organisatie.

1. Middelen & structuren

Dit betekent veel voor hedendaagse IT-organisaties. Er duiken nieuwe samenwerkingsvormen op. Hechter, multidisciplinair en meer dynamisch. Niet in silo’s, maar vanuit waardestromen. Natuurlijk Agile, maar ook DevOps en SAFe. Daarnaast moet ook de IT-architectuur zelf wendbaarder worden. Het eerste onderwerp is dan ook: de eisen die digitale transformatie stelt aan de IT-organisatie.

2. Cultuur & leiderschap

Maar niet alleen de middelen en de processen moeten klantgericht en wendbaar zijn. De medewerkers vormen de andere randvoorwaarde voor een succesvolle transformatie. Technologie is allang niet meer de beperkende factor en er zijn ruim voldoende best practices en methodieken voorhanden.

Een organisatie werkt als een organisme van bij elkaar georganiseerde mensen. Verandering gaat over cultuur en leiderschap. Over de juiste mindset en over het kunnen en durven doorbreken van vaste patronen. Over leiderschap dat zich focust op drijfveren en op heldere gezamenlijke doelen en KPI’s vanuit een aansprekende strategie. Over vertrouwen en over lef.

3. Motivatie & betrokkenheid

Tijdens een Ronde Tafel in juli vorig jaar ging het ook al over de veranderbereidheid van mensen, over het naar boven halen van energie vanuit drijfveren, het brengen van flow in teams en het brengen van inzicht in de perspectieven van jezelf en elkaar. Focus je op de energie in de organisatie, op de ‘vibe’, dan zou je wel eens de goeie kant op kunnen gaan.

Deze energie wordt aangeboord wanneer werk als ‘meaningful’ ervaren wordt. Collega Puck Otten (PMO Trainee bij WIN) deed onderzoek over wat werk ‘meaningful’ maakt, waar ik al eerder over schreef bij P&O Partner.

Zij kwam op vijf aanbevelingen:

  1. Creëer een omgeving waarin mensen niet bang zijn ontslagen te worden.
  2. Beloon mensen voor hun bijdrage.
  3. Geef mensen de vrijheid en ondersteuning zich persoonlijk te ontwikkelen en stimuleer dit.
  4. Ga repeterend werk tegen.
  5. Stimuleer samenwerking.

 Combinatie van hard en zacht

Een geslaagde digitale transformatie is een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ factoren. De harde factoren scheppen randvoorwaarden die mogelijkheden bieden. De zachte focusgebieden ontwikkelen een mindset die leidt tot het juiste gedrag. En dat gedrag vormt pas de werkelijke verandering.