Vertrouwen in eigen kunnen, hoop, optimisme en weerbaarheid vormen samen het psychologisch kapitaal van een medewerker. Dit kapitaal heeft – net als betrokkenheid en bevlogenheid - een positieve invloed op werktevredenheid en werkprestaties en dus op het resultaat van de organisatie. Maar hoe doe je dat? In het volgende nummer van Personeelbeleid lees je alles over bevlogenheid!

Op dit moment is veertien procent van alle Nederlandse medewerkers bevlogen. Een schrikbarend laag percentage, als je bedenkt dat wetenschappers het erover eens zijn: bevlogen en betrokken medewerkers zijn de juweeltjes van de organisatie. Ze werken met passie, harder, zijn effectiever, efficiënter, klantgerichter en leveren hogere kwaliteit. Kortom, zij zijn een belangrijke pijler voor organisatiesucces.

Maar hoe realiseer je dat engagement? Een vraag waar veel HR-professionals mee worstelen. Uit de succesverhalen blijkt dat het in ieder geval een samenspel tussen de organisatie en de medewerker moet zijn. Medewerkers moeten positief in de organisatie staan en willen bijdragen aan het succes. En anderzijds moet de organisatie voorwaarden scheppen om prettig en goed te kunnen werken.

Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, hebben hart voor hun werk én voor de organisatie. Die positieve houding heeft effect op andere medewerkers, op de werksfeer en op de buitenwereld. Bevlogen en betrokken medewerkers zijn zo ambassadeurs voor de organisatie. Hoe meer medewerkers zich identificeren met de missie van de organisatie, hoe meer bevlogenheid ze vertonen. Eigenlijk heel logisch, want mensen maken zich graag nuttig. Wat dat betreft is een organisatie voor hen soms niet meer dan een vehikel om individuele ambities om te zetten in maatschappelijke actie. Het organisatiebelang is niet altijd hun primaire drijfveer. En hier zit soms een spanningsveld. Het is namelijk wel de opdracht die het management meekrijgt…

Zij zouden erop gewezen moeten worden dat bevlogen mensen voldoening uit hun werk halen, betrokken zijn en zich energiek, vitaal en trots voelen. Daarmee draagt hun bevlogenheid ook bij aan psychische en lichamelijke gezondheid. En misschien net zo belangrijk is dat bevlogenheid mensen productiever en innovatiever maakt. En zo scoren organisaties met bevlogen medewerkers beter op onder andere klantloyaliteit, winstgevendheid en verzuim. Voor HR een mooi argument om met dit onderwerp aan de slag te gaan en het percentage bevlogen Nederlanders als een speer te verhogen!

Simone Lensink
Hoofdredacteur Personeelbeleid
Reacties: simone@fcklap.nl