Eline is door P&O Partner geplaatst in de rol van Recruiter bij de organisatie MB-All. In deze blog geeft ze tips over sollicitatiegesprekken voor HR Professionals.

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om medewerkers te vinden maar ook om je eigen naam als bedrijf hoog te houden. Daarom loont het de moeite om zorgvuldig om te gaan met sollicitanten en ervoor te zorgen dat ze áltijd met een goed gevoel weggaan.

Vanaf mijn eerste dag als recruiter tot op heden wil ik dat een kandidaat altijd met een goed gevoel de deur uit gaat. Ongeacht of hij is aangenomen, doorgaat naar een volgende ronde of is afgewezen. Maar hoe doe je dat? Eerlijkheid en openheid. En hoe krijg je die? Door ook als recruiter jezelf te zijn en voor een dialoog te gaan in plaats van een vragenvuur en te zorgen voor een goed gefundeerde feedback, zowel positief als negatief.

Een gesprek begint al bij je eerste indruk. Dat is niets nieuws. Bedenk vooraf wat het doel is van jouw gesprek: openheid, eerlijkheid, goede sfeer. Je wilt toch altijd dat iemand zich dusdanig openstelt dat je een goed beeld krijgt van de persoon en van diens kennis en vaardigheden? Je kunt dat het beste ondervinden aan de hand van een dialoog. Je begint met iemand op zijn gemak stellen, de opzet van het gesprek aan te geven en een open houding aan te nemen. Geef aan dat je het belangrijk vindt om eerlijk te zijn, dat jij als recruiter niet de enige bent die beslist of iemand bij ons komt werken of niet maar dat de kandidaat zélf de grootste rol heeft.

Vervolgens vraag je iemand iets over zichzelf te vertellen en dáar begint je dialoog. Mijn advies is om iemand anekdotes te laten vertellen over iets waar hij blij van wordt, iets waar hij trots op is in zijn werkveld en om daar op door te vragen. Maar juist ook de niet werk-gerelateerde verhalen zijn interessant. “Tijdens mijn stage brak ik mijn been en heb ik thuis mijn omgeving aangepast om daar verder te kunnen met mijn onderzoek”. Het mooie is dat je door iemand zijn verhaal over bijvoorbeeld een vakantie een beeld krijgt van hoe diegene is: avontuurlijk, doorzetter, initiatief en zelfstandig etcetera. Dus loont het meer de moeite om dáár iets over te vragen dan de aloude vraag: kun je jezelf met vier woorden beschrijven….Levert weinig op: geen leuk gesprek en geen goede informatie.

En dan komt het moment van de feedback…De kandidaat moet een gefundeerde, eerlijke terugkoppeling krijgen. Waar hij wat mee kan voor een tweede gesprek óf voor een gesprek ergens anders. Dit kun je opbouwen door tijdens het gesprek zaken te “markeren”. Je zet markers neer (voor jezelf) waar je later op terug kunt grijpen door middel van de feedbackregels met de 4 G’s. Beschrijf het gedrag dat je is opgevallen, welk gevolg dat heeft en welk gevoel dat opwekt. Uiteindelijk geef je aan wat het gewenste gedrag is wat je bijvoorbeeld bij jouw organisatie wilt zien. Op deze manier kan een kandidaat de feedback ook goed ontvangen en begrijpen.

Mijn ervaring is dat een open en eerlijk gesprek nooit verkeerd kan uitpakken. Ook niet wanneer je iemand afwijst. Je kunt namelijk altijd, naast het toepassen van de feedbackregels ook tips en adviezen geven aan een kandidaat over wat je miste of welke verwachtingen niet overeenkomen. Zo heb je een interessant, afwisselend en effectief gesprek en neem je op een fijne manier afscheid. Want de wereld is klein en misschien kun je in de toekomst nog wat voor elkaar betekenen.