Door de aantrekkende economie zien we HR-professionals steeds vaker van baan wisselen en is de vraag naar HR-professionals flink gestegen. Dagelijks spreken wij werkgevers en HR-professionals. Over hun ambities, wensen en de veranderende markt. Wat valt ons op in deze tijd? Lees hier onze observaties:

 

Door de bril van een werkgever
Werkgevers kunnen steeds moeilijker geschikte kandidaten vinden voor hun HR-vacatures. Ze lopen vast op verschillende momenten in het werving & selectie traject. Veel gehoorde 'moeilijkheden' zijn:

  • dat het aantal ontvangen sollicitaties tegenvalt. In kwaliteit en kwantiteit. Ze hebben zelf geen tijd of kennis om actief potentiële kandidaten te benaderen.
  • kandidaten zitten 'losser' en zijn minder betrokken in een sollicitatieprocedure. Vaak omdat ze meer sollicitaties naast elkaar hebben lopen. Waar de werkgever beoordeelt of de kandidaat geschikt is, kijkt een kandidaat of de baan of organisatie wel bij zijn eigen wensen past.
  • kandidaten haken soms in een laat stadium alsnog af in een sollicitatieprocedure. Meestal omdat ze ‘de klik’ toch missen of omdat ze voor een andere baan kiezen. We zien dit zelfs gebeuren, nadat de arbeidsvoorwaarden al geaccepteerd zijn. Dit is heel frustrerend voor een werkgever.

 

Door de bril van een kandidaat
HR-Professionals zijn kritisch bij het kiezen van een nieuwe baan. Voor hen zijn deze factoren vaak van invloed op het kiezen van een nieuwe baan:

  • ze hebben behoefte aan flexibiliteit, vrijheid en eigen regelruimte. Ze zijn minder geïnteresseerd in de traditionele manier van werken. Ze willen bijvoorbeeld hun reistijd verminderen door buiten de spits te rijden of een dagdeel thuis te werken. Hier zien we vaak nog een groot verschil tussen de wensen van kandidaten en de flexibiliteit van werkgevers.
  • ze willen een inspirerende werkomgeving en vinden eigen ontwikkelmogelijkheden heel belangrijk. Kandidaten willen waarde toevoegen en blijven groeien. Een rol die 100% past biedt onvoldoende voor eigen ontwikkeling.
  • ze vinden de zogenoemde 'candidate experience' belangrijk, qua duur en inhoud. Hoeveel tijd vraagt het sollicitatietraject van een kandidaat met interviewrondes, assessment en arbeidsvoorwaardengesprek? Hoe presenteert de werkgever zich tijdens gesprekken? Soms zien we te zware procedures met te veel rondes en een lange doorlooptijd. Of staat de favoriete kandidaat een maand ‘on hold’ vanwege interne besluitvorming. Voor een kandidaat heeft dit effect op de motivatie en kan dit een reden zijn om af te haken.

 

Door de bril van P&O Partner
Het valt ons op dat werkgevers en kandidaten elkaar in deze arbeidsmarkt minder makkelijk kunnen vinden. En we zien schaarste ontstaan, vooral in bedrijfskundige HR Business Partners, Compensation & Benefits experts, Corporate Recruiters en HR-Medewerkers. We verwachten dat deze schaarste de komende tijd nog verder toeneemt. Voor onze werkwijze betekent dit dat:

  • we nog meer dan voorheen zoeken via ons eigen netwerk, onze database en social media. We benaderen kandidaten (ook latent zoekende) proactief en zijn hier creatief in.
  • onze coachende rol is intensiever geworden tijdens procedures. Met oog voor de 'candidate experience', adviseren en spiegelen we opdrachtgevers over wat we tijdens het proces ervaren en als reactie krijgen van kandidaten uit de arbeidsmarkt. Ook adviseren we kandidaten over hun volgende loopbaanstap en begeleiden we ze intensiever tijdens het proces.
  • bij vaste functies merken we dat een W&S procedure meer tijd kost dan voorheen omdat we latent zoekende professionals benaderen. Mentaal open gaan staan voor een nieuwe baan kost tijd.

 

Als HR-professional heb je meestal de werkgever bril op en af en toe de kandidaat bril. Soms beide brillen tegelijkertijd.