blog_image:article_popart_150462086159aeb13d3a9bd.png:end_blog_image

Steeds meer organisaties zien het belang van het ontwikkelen van hun medewerkers in. Bovenstaande cartoon illustreert wat de meeste CEO’s en HR-directeuren inmiddels vinden. Ze zien het succes van de organisatie en het plezier van medewerkers toenemen. Nu de CFO nog door het rendement te verhogen!

Als directeur bij Unilever verbaasde ik me over collega’s die medewerkers allerlei opleidingen en trainingen lieten volgen zonder dat daar een zakelijk doel mee was gediend. Met een zakelijk doel bedoel ik niet ‘je moet drie jaar blijven anders betaal je de opleiding terug’. Succes van de organisatie, plezier van medewerkers en het rendement op ontwikkeling zijn gebaat bij het koppelen van leerdoelen aan zakelijke kansen.

In 5 stappen meer succes, plezier én rendement

Hoe verhoog je het succes, plezier én rendement op de ontwikkeling van medewerkers? Koppel het ontwikkeldoel van een medewerker aan een groeikans van de organisatie. In slechts 5 stappen koppelt een organisatie ontwikkeldoelen aan organisatiekansen. Neem als HR hierin het initiatief door - in gesprek met de CEO - een bedrijfscultuur te bouwen met trotse medewerkers die plezier hebben en zich ontwikkelen!

Stap 1: maak het doel persoonlijk

Een eerijk en oprecht ontwikkel gesprek met een medewerker - eventueel aangevuld met een persoonlijkheid vragenlijst - is een goed vertrekpunt om het potentieel van een medewerker verder te ontwikkelen. Belangrijk is om in het gesprek medewerkers niet alleen te zien als ‘human doings' maar ook als ‘human beings’. Medewerkers ervaren zo dat het okay is dat ontwikkeldoelen ook in hun belang zijn.

Stap 2: kies een zakelijke kans

Waar is de organisatie goed in? Waar is de organisatie nog niet goed in? Welke marktkansen zijn nog onbenut? Als dit soort vragen aan medewerkers worden gesteld, zie je al na enkele gesprekken een rode draad in de antwoorden ontstaan. We vermarkten de organisatie nog niet goed genoeg, niet alle systemen zijn op orde of we zijn te weinig daadkrachtig als team. Deze rode draad toont de onbenutte kansen van de organisatie. Maak als leidinggevende tijd vrij om - naast het runnen van de dagelijkse operatie - aandacht te besteden aan het in kaart brengen van de onbenutte groeikansen. Het betaalt zich dubbel en dwars terug!

Stap 3: koppel doel aan kans

Als de zakelijke kansen inzichtelijk zijn gemaakt is de volgende stap ze te koppelen aan ontwikkel doelen van medewerkers. Het koppelen doe je in onderling overleg. Deze stap vraagt om zorgvuldigheid, zonder voorzichtig te zijn. Medewerkers moeten de juiste competenties hebben, het spannend vinden én zin hebben om ermee aan de slag te gaan. Al deze drie punten dienen aan bod te komen in het overleg. Daarnaast is er een goed doordacht proces nodig om de kansen ook daadwerkelijk te benutten. Naast het definiëren van SMART doelen voor de persoonlijke en zakelijke groei, is het belangrijk om inspirerende doelen te kiezen. Inspirerende doelen geven antwoord op de vraag ‘wie zou je nog meer willen zijn?’ Een inspirerend én SMART doel maakt medewerkers doelgericht én verlangen geleid.

Stap 4: Begeleid met hoofd en hart

Zorg dat de medewerker zich gesteund voelt in het ontwikkeltraject. Wees oprecht betrokken. Geef hem voldoende ruimte en vertrouwen en zorg voor de benodigde middelen om de doelen te realiseren. Dat kan in de vorm van een opleiding, maar ook door het creëren van investeringsruimte. Wees een coach en voer regelmatig voortgangsgesprekken. Stel de medewerker centraal als het gaat om zijn ontwikkeling en wees zakelijk over wat goed gaat en beter kan.

Stap 5 Maak alle resultaten zichtbaar

Als laatste stap is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat het koppelen van persoonlijke ontwikkeldoelen aan zakelijke groeikansen oplevert. Wat heeft de medewerker zakelijk bereikt? Waarin is hij persoonlijk gegroeid? Heeft het plezier en succes gebracht? Heeft het de organisatie groei en rendement opgeleverd? Zijn er maatschappelijke voordelen behaald?

Samenvattend

Toon lef als HR en neem het voortouw. Implementeer deze 5 stappen en laat zien dat succes, plezier en rendement toenemen door heldere leerdoelen van medewerkers te koppelen aan organisatie kansen. Creëer vervolgens een goed proces zodat de kansen daadwerkelijk worden benut en leerdoelen worden behaald. Begeleid tenslotte medewerkers met hoofd en hart en maak alle behaalde resultaten zichtbaar. InmensGrow heeft een begeleidingsprogramma en online applicatie ontwikkeld dat bedrijfsdoelstellingen koppelt aan intrinsieke motivaties, zodat organisaties gegarandeerd meer succes, plezier en rendement realiseren. De laatste jaren is het programma bij tientallen organisaties succesvol geïntroduceerd.