Privacybeleid

Privacybeleid

Wij vinden het erg belangrijk dat de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat, zoals die vastligt in de bestaande wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. P&O Partner vraagt alleen naar persoonsgegevens, die we nodig hebben om met je te kunnen samenwerken.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens om een passende baan voor je te vinden.
Tenzij je ons hebt verteld dat je dat niet wilt, gebruiken we jouw gegevens om je te benaderen met, en te interesseren voor producten en diensten die passen bij jouw persoonlijke situatie of die gelden voor de organisatie waar je voor werkt.
Alleen als je ons toestemming hebt gegeven bij jouw registratie, geven wij je persoonsgegevens door aan derden. Dit zijn bedrijven die niet aan ons gekoppeld zijn. Heb je geen toestemming hiervoor gegeven? Dan geven wij jouw gegevens nooit door aan derden. Tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als wij dit wettelijk verplicht zijn. In deze gevallen vragen we je vooraf om schriftelijke toestemming.

Aard van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen per dienst verschillen. Dit kunnen zijn: jouw NAW-gegevens, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Wijziging of verwijderen van gegevens

Op jouw verzoek passen wij jouw gegevens aan, verwijderen we ze of schermen we ze af. Bijvoorbeeld als je gegevens feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Melding gegevensverwerking

Onze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 20 te Den Haag.

Beveiliging gegevens

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in je persoonlijke map. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor de beveiliging van jouw gegevens, werken wij met veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van gegevens. Dit zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens.

Wijzigingen

P&O Partner behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Als wij belangrijke wijzingen doorvoeren, informeren wij je hierover op onze website. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor een update van ons privacy beleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op: